Ρ 65-200/2

Αντλία Ρ 65- 200/ 2

Αριθμός Ι.Γ.Ε.Μ.Κ.: Α- 1104

Εφαρμογές:

- Άντληση νερού από πηγάδια, κανάλια γι' άρδευση.

- Υδροδότηση.

- Θάλασσα, γλυκό νερό.

- Άντληση ομβρίων από φρεάτια, πλημμυρισμένους χώρους.

- Άντληση θαλασσινού νερού για πλήρωση σε πισίνες.

- Άντληση από 3ο στάδιο βιολογικών καθαρισμών για πότισμα.

- Άντληση πετρελαίου, ελαφρών ελαίων.

- Ναυτιλία

- Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Διαθέσιμοι τύποι αντλίας : Ρ 65- 200/ 2Α, Ρ 65- 200/ 2Β, Ρ 65- 200/ 2Γ & Ρ 65- 200/ 2Δ

 

   

Πίνακας απόδοσης αντλίας Ρ 65- 200/ 2
Διαστάσεις αντλίας Ρ 65- 200/ 2
Τομή αντλίας σειράς Ρ