Ρ 80-160

Αντλία Ρ 80- 160

Αριθμός Ι.Γ.Ε.Μ.Κ.: Α- 1078

Εφαρμογές:

- Άντληση νερού από πηγάδια, κανάλια γι' άρδευση.

- Υδροδότηση.

- Θάλασσα, γλυκό νερό.

- Άντληση ομβρίων από φρεάτια, πλημμυρισμένους χώρους.

- Άντληση θαλασσινού νερού για πλήρωση σε πισίνες.

- Άντληση από 3ο στάδιο βιολογικών καθαρισμών για πότισμα.

- Άντληση πετρελαίου, ελαφρών ελαίων.

- Ναυτιλία

- Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Διαθέσιμοι τύποι αντλίας : Ρ 80- 160/ Φ 145, Ρ 80- 160/ Φ 155, Ρ 80- 160/ Φ 165 & Ρ 80- 160/ Φ 175

 

   

Καμπύλη Αντλίας Ρ 80- 160
Πίνακας απόδοσης αντλίας Ρ 80- 160
Διαστάσεις αντλίας  Ρ 80- 160