Ρ 65-250

Αντλία Ρ 65- 250

Εφαρμογές:

- Άντληση νερού από πηγάδια, κανάλια γι' άρδευση.

- Υδροδότηση.

- Θάλασσα, γλυκό νερό.

- Άντληση ομβρίων από φρεάτια, πλημμυρισμένους χώρους.

- Άντληση θαλασσινού νερού για πλήρωση σε πισίνες.

- Άντληση από 3ο στάδιο βιολογικών καθαρισμών για πότισμα.

- Άντληση πετρελαίου, ελαφρών ελαίων.

- Ναυτιλία

- Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

 Διαθέσιμοι τύποι αντλίας : Ρ 65- 250/ Φ 230, Ρ 65- 250/ Φ 240, Ρ 65- 250/ Φ 250 & Ρ 65- 250/ Φ265

 

   

Πίνακας απόδοσης αντλίας Ρ 65- 250
Διαστάσεις αντλίας Ρ 65- 250