Ρ 50-200

Αντλία Ρ 50- 200

Εφαρμογές:

- Άντληση νερού από πηγάδια, κανάλια γι' άρδευση.

- Υδροδότηση.

- Θάλασσα, γλυκό νερό.

- Άντληση ομβρίων από φρεάτια, πλημμυρισμένους χώρους.

- Άντληση θαλασσινού νερού για πλήρωση σε πισίνες.

- Άντληση από 3ο στάδιο βιολογικών καθαρισμών για πότισμα.

- Άντληση πετρελαίου, ελαφρών ελαίων.

- Ναυτιλία

- Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

 Διαθέσιμοι τύποι αντλίας : Ρ 50- 200/ Φ 180, Ρ 50- 200/ Φ 190, Ρ 50- 200/ Φ 205 & Ρ 50- 200/ Φ 215

 

   

Πίνακας απόδοσης αντλίας Ρ 50- 200