Μ 120

Αντλία  Μ 120

Αριθμός Ι.Γ.Ε.Μ.Κ.: Α- 996

Εφαρμογές:

- Άντληση νερού από πηγάδια, κανάλια γι' άρδευση.

- Υδροδότηση.

- Θάλασσα, γλυκό νερό.

- Άντληση νερών με λάσπη από εκσκαφές.

- Άντληση ομβρίων από φρεάτια, πλημμυρισμένους χώρους.

- Άντληση θαλασσινού νερού για πλήρωση σε πισίνες.

- Άντληση από 3ο στάδιο βιολογικών καθαρισμών για πότισμα.

- Άντληση πετρελαίου, ελαφρών ελαίων.

- Ναυτιλία

- Πυροσβεστικά Συγκροτήματα.

 Διαθέσιμοι τύποι αντλίας : Μ 120- 14, Μ 120- 16 & Μ 120- 18

 

   

Καμπύλη Αντλίας Μ 120
Πίνακας απόδοσης αντλίας Μ 120
Διαστάσεις αντλίας Μ 120
Τομή αντλίας σειράς ΜΑ