ΑΑ 100

Αντλία  ΑΑ 100

Εφαρμογές:

- Άντληση νερού από πηγάδια, κανάλια γι' άρδευση.

- Υδροδότηση.

- Θάλασσα, γλυκό νερό.

- Άντληση νερών με λάσπη από εκσκαφές.

- Άντληση ομβρίων από φρεάτια, πλημμυρισμένους χώρους.

- Άντληση θαλασσινού νερού για πλήρωση σε πισίνες.

- Άντληση από 3ο στάδιο βιολογικών καθαρισμών για πότισμα.

- Άντληση πετρελαίου, ελαφρών ελαίων.

- Ναυτιλία

 Διαθέσιμοι τύποι αντλίας : ΑΑ 100- 12 & ΑΑ 100- 15

 

   

Καμπύλη Αντλίας AA 100
Πίνακας απόδοσης αντλίας AA 100
Πίνακας ανταλλακτικών αντλίας σειράς ΜΑ