ΤΥΠΟΣ 215-258

 

ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ 215-258

Εφαρμογές:

- Στη Βιομηχανία.

- Στη τροφοδότηση ατμολεβήτων.

- Στη Ναυτιλία.

- Στη Πυρασφάλεια.

- Στο κήπο.

- Στο σπίτι.


   

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Κανονική κατασκευή

  • Σώμα από χυτοσίδηρο
  • Πτερωτές από φωσφορούχο ορείχαλκο
  • Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Στεγανοποίηση με δακτύλιους στεγανότητας (τσιμούχες) με ανοξείδωτο ελατήριο

*Οι άξονες εδράζονται σε κουζινέτα από φωσφορούχο ορείχαλκο και σε ρουλεμάν

2. Ειδικές κατασκευές

  • Για την άντληση ελαφρών διαλυμάτων οξέων, θαλασσινού νερού, κρασιού, ξυδιού κλπ οι αντλίες κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου από φωσφορούχο ορείχαλκο και ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο άξονα.
  • Για την άντληση θερμού νερού πάνω από 60 οC και συνεχή λειτουργία (τροφοδότηση ατμολεβήτων) οι αντλίες κατασκευάζονται με μηχανικούς στυπιοθλίπτες και ακραία μπρακέτα. Η στεγανοποίηση γίνεται με σαλαμάστρα Teflon.

Στόμια αναρρόφησης – κατάθλιψης:

- Αναρρόφηση: 1’’
- Κατάθλιψη: 1’’
- Στροφές: 1450 rpm/min.

Καμπύλες  251-258
Διαστασολόγιο αντλιών αυτόματου αναρροφήσεως
Πίνακας επιλογής αντλιών αυτόματου αναρροφήσεως
Διάσπαση εξαρτημάτων αντλιών αυτόματου αναρροφήσεως
Διάσπαση εξαρτημάτων αντλιών αυτόματου αναρροφήσεως με μπρακέτα