ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Η χρήση πιεστικών συγκροτημάτων απαιτείται όπου δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης ή όπου η πίεση του δικτύου είναι πολύ χαμηλή και δεν επαρκεί για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή νερού χρήσης μιας εγκατάστασης.

Τα πιεστικά συγκροτήματα βρίσκουν εφαρμογή σε οικισμούς, σχολεία, ξενοδοχεία, πολυώροφα κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Κατασκευάζονται ανάλογα με την περίπτωση απλά πιεστικά ή δίδυμα και αποτελούνται από:

  • Αντλητικό συγκρότημα μονό ή δίδυμο
  • Πιεστικό δοχείο
  • Πίνακα αυτοματισμού και προστασίας
  • Όργανα ελέγχου και ασφάλειας (πρεσσοστάτες, μανόμετρα, βαλβίδες, δικλίδες, κλπ).