ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

   Αντλία Jet αυτομάτου αναρροφήσεως για καθαρό νερό                         Φυγόκεντρη αντλία μονομπλόκ
             
  Περιφερειακή αντλία επιφανείας     Ορειχάλκινη αντλία αυτομάτου αναρροφήσεως μονομπλόκ
             
  Πιεστικό συγκρότημα για ύδρευση        Υποβρύχια αντλία λυμάτων
             
  Υποβρύχια αντλία βαρέων λυμάτων        Υποβρύχια αντλία καθαρού νερού για πηγάδια
             
  Υποβρύχια αντλία καθαρού νερού για γεωτρήσεις έως 4''