ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

 

Είναι οι κλασικές ολιγόστροφες αντλίες (1450 RPM) με μια ή περισσότερες βαθμίδες για μικρά ή μεγάλα μανομετρικά ύψη.

Κατασκευάζονται με απόλυτη τυποποίηση και εν σειρά. Είναι οι πραγματικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως χωρίς ποτήρι ( βαλβίδα αντεπιστροφής) και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω του ότι είναι αργόστροφες.

Βρίσκουν εφαρμογή στην Βιομηχανία, στην τροφοδοσία ατμολεβητών, στην Ναυτιλία, στην Πυρασφάλεια, στον Οικιακή χρήση.

Στην άντληση καθαρού και κρύου νερού χρησιμοποιείται η συνήθης κατασκευή με σώματα από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο και φτερωτές από φωσφορούχο ορείχαλκο σε άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Προκειμένου για άντληση θαλασσινού νερού ή αραιών διαλυμάτων οξέων, οι αντλίες κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από φωσφορούχο ορείχαλκο σε ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο 18/8, άξονα.

Ανάλογα με την περίπτωση η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται:

  • με δακτυλίους στεγανότητας (τσιμούχες)
  • με σαλαμάστρα Teflon ή
  • με μηχανικούς στυπιοθλίπτες
       
  ΤΥΠΟΣ 215-258   ΤΥΠΟΣ 301-304   ΤΥΠΟΣ 351-355   ΤΥΠΟΣ 401-404

 

       
 ΤΥΠΟΣ 451-454    ΤΥΠΟΣ 501-503    ΤΥΠΟΣ 701-703