ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ με την εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή αντλητικών συγκροτημάτων ασχολείται ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ και με την κατασκευή ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας για Βιομηχανικά κτίρια, Ξενοδοχειακές μονάδες, Νοσοκομεία, Σχολεία και λοιπά κτίρια όπου είναι απαραίτητη η Πυροπροστασία.

Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατασκευής του εργοστασίου μας είναι αρίστης ποιότητας και καλύπτουν ευρύτατο φάσμα παροχών και πιέσεων ανάλογα με τις ανάγκες του προστατευόμενου κτιρίου και την μελέτη της πυροσβεστικής υπηρεσίας.