Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών πατήστε εδώ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ RAIN

Αντλίες φυγοκεντρικές
Εταιρεία
Προϊόντα
Επικοινωνία
Φυγοκεντρικές αντλίες μέσης και χαμηλής πιέσεως στις 1450 και 2900 RPM κατάλληλες για την άντληση καθαρών ή ελαφρώς ακαθάρτων υγρών, χωρίς ογκώδη στερεά.
Χρησιμοποιούνται για την άντληση νερού, πετρελαίου, βενζίνης, λαδιού, άλμης, αλκαλικών και αραιών οξέων. Βρίσκουν εφαρμογή στην άρδευση, στην αποχέτευση, στον κλιματισμό, στην τεχνητή βροχή και στις αποστραγγίσεις.
Κατασκευάζονται σε μεγάλη κλίμακα αποδόσεων (παροχή - μανομετρικά ύψη). Στην άντληση νερού χρησιμοποιείται η συνήθης κατασκευή, με σώμα από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο και φτερωτή από φωσφορούχο ορείχαλκο σε άξονα από χάλυβα.
Σε περιπτώσεις άντλησης θαλάσσης, κατασκευάζονται εξ΄ ολοκλήρου από φωσφορούχο ορείχαλκο και ανοξείδωτο άξονα.