Αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως
Εταιρεία
Προϊόντα
Επικοινωνία
Είναι οι κλασικές ολιγόστροφες αντλίες (1450 RPM) με μια ή περισσότερες βαθμίδες για μικρά ή μεγάλα μανομετρικά ύψη.
Κατασκευάζονται με απόλυτη τυποποίηση και εν σειρά. Είναι οι πραγματικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως χωρίς ποτήρι ( βαλβίδα αντεπιστροφής) και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω του ότι είναι αργόστροφες.

Βρίσκουν εφαρμογή στην Βιομηχανία, στην τροφοδοσία ατμολεβητών, στην Ναυτιλία, στην Πυρασφάλεια, στον Οικιακή χρήση.
Στην άντληση καθαρού και κρύου νερού χρησιμοποιείται η συνήθης κατασκευή με σώματα από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο και φτερωτές από φωσφορούχο ορείχαλκο σε άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. Προκειμένου για άντληση θαλασσινού νερού ή αραιών διαλυμάτων οξέων, οι αντλίες κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από φωσφορούχο ορείχαλκο σε ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο 18/8, άξονα.
Ανάλογα με την περίπτωση η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται:

  • με δακτυλίους στεγανότητας (τσιμούχες)
  • με σαλαμάστρα Teflon ή
  • με μηχανικούς στυπιοθλίπτες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών επιλέξτε ένα από τα παρακάτω ανάλογα με την έκδοση του Excel που διαθέτετε:

Excel 97-2000 Workbook

Excel 5.0/95 Workbook

Διαστάσεις στομίων